22ste TEMA dag

Temadag 2020

9 februari van 14.00-18.00 uur

Locatie | Landgoed Zonheuvel te Doorn

Thema | Ongelijkheid

Direct inschrijven Lees verder 

Tertium Millennium Adest

Op initiatief van de Johanniter Orde, de Orde van Malta en de Duitsche Orde organiseert de TEMA-Commissie sinds 1998 jaarlijks een dag voor reflectie op belangrijke maatschappelijke onderwerpen. TEMA staat voor “Tertium Millennium Adest” (het derde millennium is aangebroken) en staat in het teken van de nieuwe tijd die de doelstellingen en werkzaamheden van de orden beïnvloedt.

De maatschappij waarin deze orden met hun charitatieve doelstellingen opereren is aan voortdurende veranderingen onderhevig. Deze veranderingen verplichten ons om na te denken over prioriteiten om er zeker van te blijven dat effectief belangrijke doelen worden nagestreefd.

Vooraanstaande sprekers leiden de onderwerpen in, die verder met bijzondere genodigden en de deelnemers plenair worden besproken.

Hieronder vindt u het programma en kunt u zich inschrijven voor deelname.

De Sprekers

Rik Torfs

Rik Torfs was als hoogleraar kerkrecht verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij ook enige tijd als rector fungeerde. Daarnaast was Torfs gasthoogleraar in onder meer Utrecht, Parijs, Stellenbosch en Nijmegen. Tussen 2010 en 2013 zat Torfs in de Senaat voor CD&V. Hij publiceert en treedt regelmatig op in de media en was in 2016 en 2017 een van de vaste gasten bij het EO-programma De tafel van Thijs.

Coen Teulings

Econoom Coen Teulings is sinds 2018 hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht.  Daarvoor was hij enkele jaren als hoogleraar verbonden aan Cambridge. Tussen 2006 en 2013 was Teulings directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Momenteel schrijft Teulings als columnist voor het Financieele Dagblad en publiceert hij in diverse vaktijdschriften. Vorig jaar verscheen van zijn hand Over de dijken. Tien jaar na het uitbreken van de financiële crisis.

Moderator: Erland Swaving

Erland Swaving treedt op als moderator van deze middag. Hij richt zich als consulent op complexe beleids- en organisatievraagstukken in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bij de overheid. Ook treedt hij regelmatig op als moderator in discussies over samenwerkingsverbanden en veranderingsprocessen.

Programma, locatie en inschrijvingen

Na hun inleidingen zullen de sprekers zullen de sprekers en een aantal bijzondere genodigden een forumgesprek houden over de kernpunten van hun betoog, ter voorbereiding van de plenaire discussie onder leiding van consultant Erland Swaving. Er is een korte ontvangst vooraf en een borrel na afloop.

Klik hier voor het gehele programma

De TEMA-dag vindt plaats bij Landgoed Zonheuvel, Amerfoorsteweg 98, 3941 EP Doorn.

U kunt zich hier inschrijven