22ste TEMA dag

Noteer alvast in uw agenda: 9 februari 2020

Direct inschrijven Lees verder  

Tertium Millennium Adest

Op initiatief van de Johanniter Orde, de Orde van Malta en de Duitsche Orde organiseert de TEMA-Commissie sinds 1998 jaarlijks een dag voor reflectie op belangrijke maatschappelijke onderwerpen. TEMA staat voor “Tertium Millennium Adest” (het derde millennium is aangebroken) en staat in het teken van de nieuwe tijd die de doelstellingen en werkzaamheden van de orden beïnvloedt.

De maatschappij waarin deze orden met hun charitatieve doelstellingen opereren is aan voortdurende veranderingen onderhevig. Deze veranderingen verplichten ons om na te denken over prioriteiten om er zeker van te blijven dat effectief belangrijke doelen worden nagestreefd.

Vooraanstaande sprekers leiden de onderwerpen in, die verder met bijzondere genodigden en de deelnemers plenair worden besproken.

Hieronder vindt u het programma en kunt u zich inschrijven voor deelname.

De Sprekers

Herman Pleij

Herman Pleij (foto) heeft zich als cultuurfilosoof met vragen over de Nederlandse identiteit beziggehouden, getuige zijn vele lezingen en boeken, bijvoorbeeld Moet (nog steeds) kunnen, Tegen de barbarij, De herontdekking van Nederland en Erasmus en het poldermodel. Prof. dr Pleij is emeritus-hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de Middeleeuwen.

Paul Schnabel

Paul Schnabel is voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en huidig Eerste Kamerlid. Dr Schnabel heeft zich indringend met de sociale en culturele veranderingen in Nederland verdiept, getuige zijn onlangs verschenen boek ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’.

 

Sheila Sitalsing

Sheila Sitalsing is journalist en schrijft wekelijks columns voor De Volkskrant. Eerder werkte zij daar als economie en politiek redacteur; daarvoor bij Elsevier als correspondent Europese Unie. Zij schreef met Hans Wansink het boek De kiezer heeft altijd gelijk, dat de onnadenkendheid van het politiek bedrijf aan de kaak stelt. Zij treedt als invalpresentator op in het programma Met het oog op morgen. Met scherpe sympathie observeert en becommentarieert zij de hedendaagse maatschappelijke worstelingen met allerlei aspecten van culturele identiteit.

Moderator: Erland Swaving

Erland Swaving treedt op als moderator van deze middag. Hij richt zich als consulent op complexe beleids- en organisatievraagstukken in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bij de overheid. Ook treedt hij regelmatig op als moderator in discussies over samenwerkingsverbanden en veranderingsprocessen.

Programma, locatie en inschrijvingen

Na hun inleidingen zullen de sprekers zullen de sprekers en een aantal bijzondere genodigden een forumgesprek houden over de kernpunten van hun betoog, ter voorbereiding van de plenaire discussie onder leiding van consultant Erland Swaving. Er is een korte ontvangst vooraf en een borrel na afloop.

Klik hier voor het gehele programma

 

De TEMA-dag vindt plaats in het Koetshuis van Kasteel Amerongen, Drosteweg 12, 3958 BK te Amerongen.

U kunt zich hier inschrijven