23ste TEMA dag

Temadag 2021

7 februari van 14.00-18.00 uur

Locatie | nog niet bekend

Thema | nog niet bekend

Direct inschrijven Lees verder 

Tertium Millennium Adest

Op initiatief van de Johanniter Orde, de Orde van Malta en de Duitsche Orde organiseert de TEMA-Commissie sinds 1998 jaarlijks een dag voor reflectie op belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Sinds 2020 zetten de Johanniter Orde en de Duitsche Orde dit initiatief gezamenlijk voort. TEMA staat voor “Tertium Millennium Adest” (het derde millennium is aangebroken) en staat in het teken van de nieuwe tijd die de doelstellingen en werkzaamheden van de orden beïnvloedt.

De maatschappij waarin deze orden met hun charitatieve doelstellingen opereren is aan voortdurende veranderingen onderhevig. Deze veranderingen verplichten ons om na te denken over prioriteiten om er zeker van te blijven dat effectief belangrijke doelen worden nagestreefd.

Vooraanstaande sprekers leiden de onderwerpen in, die verder met bijzondere genodigden en de deelnemers plenair worden besproken.

Noteert u alvast 7 februari 2021 in uw agenda. Informatie over de volgende TEMA-dag volgt later.

De Sprekers

Zodra er meer bekend is over de sprekers tijdens de eerstvolgende editie publiceren wij dit hier.

Houd de website in de gaten.

Moderator: Erland Swaving

Erland Swaving treedt op als moderator van deze middag. Hij richt zich als consulent op complexe beleids- en organisatievraagstukken in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bij de overheid. Ook treedt hij regelmatig op als moderator in discussies over samenwerkingsverbanden en veranderingsprocessen.

Programma, locatie en inschrijvingen

Na hun inleidingen zullen de sprekers zullen de sprekers en een aantal bijzondere genodigden een forumgesprek houden over de kernpunten van hun betoog, ter voorbereiding van de plenaire discussie onder leiding van consultant Erland Swaving. Er is een korte ontvangst vooraf en een borrel na afloop.

Zodra er meer informatie bekend is en de inschrijving is geopend zullen we  dat via de website bekend maken.