Thema en sprekers

Na een hiaat van twee jaar organiseert de TEMA-commissie van de Johanniter Orde en de Duitsche Orde de 23ste TEMA-dag op 8 oktober 2023 in Debatcentrum de Balie te Amsterdam.

Steeds weer, in alle opvolgende generaties en in de meeste maatschappijen, worden kinderen geboren die alléén door de plaats waar hun wieg stond, in vergelijking tot andere kinderen, met allerlei materiële achterstellingen opgezadeld worden, van medisch gebrekkige geboortebegeleiding, dysfunctioneel gezinsleven tot sterk ontmoedigende schoolgang. Deze zullen hen, in veel gevallen, belemmeren in hun maatschappelijke ontwikkeling, het aanleren van de sociale en professionele vaardigheden om zelfredzaam en zelfvervullend tot ontplooiing te komen.

Iedere maatschappij ontwikkelt in zijn tijdsgewricht een eigen antwoord op ‘kinderen die op achterstand beginnen’, van te vondeling leggen tot opvoedhuizen tot sociale toeslagen en jeugdzorg. De kernvraag die deze TEMA-dag stelt is of wij nù, met alle middelen en mogelijkheden die wij hebben, het juiste en voldoende doen om kindsachterstanden te pareren. In het bijzonder of wij in de eerste – zeg – 21 levensjaren een unieke maatschappelijke kans zien om de nadelen die kinderen huns ondanks meekregen niet te laten doorwerken op een nieuwe generatie – èn daarvan een principiële questie maken.

Wij hebben prof. dr Eric Steegers, hoogleraar gynaecologie, hoofd Verloskunde en Gyaecologie van het Erasmus MC te Rotterdam, lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start, en dr Anna Custers, lector Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, bereid gevonden om inleidingen over deze vraag te geven. Nadien zullen zij onderling en met het publiek daarover discussiëren.