Over TEMA

TEMA was een samenwerking tussen de drie Nederlandse Ridderorden – Johanniter Orde, Orde van Malta en de Duitsche Orde – om één keer per jaar een belangrijk maatschappelijk onderwerp onder hun leden te behandelen. Sinds april 2020 zetten de Johanniter Orde en de Duitsche Orde dit initiatief voort. Daartoe worden vooraanstaande sprekers uitgenodigd en met de deelnemers plenair van gedachten gewisseld.

Sprekers voorgaande edities

Naast de eigen leden worden worden ook uitgenodigd de leden van de Nederlandse Adelsvereniging en de Ridderschappen. Partners, introducés en kinderen vanaf 16 jaar zijn ook welkom.