Ter illustratie een kleine greep uit de sprekers van de voorafgaande edities:

2019: Identiteit, een Nederlandse?

De 21e TEMA-dag stond de vraag naar de Nederlandse identiteit centraal. Bekijk hieronder de presentatie van Paul Schnabel en het verhaal van Herman Pleij.

Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en huidig Eerste Kamerlid. Dr Schnabel heeft zich indringend met de sociale en culturele veranderingen in Nederland verdiept, getuige zijn onlangs verschenen boek ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’. Klik hier voor de presentatie van Paul Schnabel: Identiteit – Paul Schnabel

Herman Pleij, heeft zich als cultuurfilosoof met vragen over de Nederlandse identiteit beziggehouden, getuige zijn vele lezingen en boeken, bijvoorbeeld ‘Moet (nog steeds) kunnen’ en ‘Tegen de barbarij’. Prof. dr Pleij is emeritus-hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de Middeleeuwen. Klik hier voor een verkorte versie van de tekst van Herman Pleij: Identiteit 3.0 – Herman Pleij

Sheila Sitalsing, journalist en columnist voor de Volkskrant, voelde de sprekers voorafgaand aan de plenaire discussie aan de tand. Met scherpe sympathie observeert en becommentarieert zij de hedendaagse maatschappelijke worstelingen met allerlei aspecten van culturele identiteit.

2018: Integratie van vluchtelingen – botsing van culturen? 

Ook voor de 20e TEMA-dag, die in het teken stond van de ethische en praktische aspecten van de integratie van mensen uit andere culturen in onze maatschappij, vond de TEMA-Commissie een aantal gerenommeerde sprekers bereid het thema van diverse kanten te belichten:

Joris Luyendijk, antropoloog, journalist, schrijver, televisie presentator en spreker, auteur van verschillende boeken over onder meer zijn waarnemingen in Egypte, bekend om zijn sociologische benadering van maatschappelijk bewogen onderwerpen zoals radicalisering en de bankencrisis;

Prof. dr. Rik Pinxten, emeritus- hoogleraar aan de Universiteit van Gent, auteur van talloze antropologische boeken en studies, groot bepleiter van interculturaliteit, het naast elkaar bestaan van levende culturen die elkaar verrijken met behoud van hun eigenheid;

Drs. Marianne Vorthoren, directeur van het Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), de koepelorganisatie van 71 moskeeën en islamitische organisaties die zich naast godsdienst ook bezighoudt met onderwijs, inburgering, onderwijs, emancipatie en maatschappelijke dialoog;

Bernard van Verschuer, predikant van Maaskant/Open Grenzen in Rotterdam.

2016: Zijn wij wel barmhartig voor vluchtelingen?

De Commissie vond een aantal internationaal gerenommeerde sprekers bereid het thema van diverse kanten te belichten.

Prof. dr. Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan de Vrije Universiteit;

Prof. dr. Henk van Houtum, hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research van de Radboud Universiteit, hoogleraar Interdisciplinary Border Studies aan de Universiteit van Oost-Finland en hoogleraar Geopolitics of Borders aan de Universiteit van Bergamo; en

Marco Florijn, oud-wethouder van Rotterdam, thans landelijk ambassadeur van Opnieuw Thuis en in die hoedanigheid belast met het vinden van huisvesting voor vluchtelingen binnen Nederland.